LANDSCAPE FESTIVAL 2018: OPEN CALL

Landscape festival zaměřený na krajinu, město a veřejný prostor vyhlašuje otevřenou výzvu pro projekty, které dočasně oživí konkrétní lokality v rámci připravovaného 6. ročníku. Festival představí Prahu v nových environmentálních souvislostech, hlavními tématy výzvy je znovuvyužití a redefinování významu konkrétních míst na Praze 3 a Praze 8.

Otevřená výzva je určená: všem tvůrcům, kteří se pohybují na poli témat: oživení veřejného prostoru, urbanismus, architektura, krajinářská architektura, umění a design ve veřejném prostoru a krajině, environmentální umění atd. Přihláška může být rovněž kolektivním dílem několika tvůrců.

Zajímají nás: krátkodobé intervence, tematické a performativní ztvárnění daného území, drobné doplnění urbanistické struktury, site specific instalace, dočasná architektura i trvalejší krajinářské zásahy, humanizace daných lokalit, využití nástupů na historický Vítkov coby symbolickou lokalitu Prahy, které v letošním ročníku věnujeme velkou pozornost.

Lokality

1. nástup na Vítkov od Florence
2. konec ulice Kollárova / iluze nástupu na Vítkov
3. proluka naproti Foru Karlín / iluze nástupu na Vítkov
4. nástup na Vítkov z ulice Na Špitálsku
5. zelený klín za divadlem Ponec
6. schodiště ve dvorku za viaduktem
7. plochy kolem nástupu na cyklostezku
8. Tachovské náměstí
9. přírodní amfiteátr při sestupu z Vítkova
10. most při sestupu z Vítkova na Žižkov
11. ulice Lukášova / mobiliář
12. nástup do tunelu
13. Bazilejské náměstí


ke stažení:
MAPA LOKALIT
OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

Zaslané přihlášky musí obsahovat

anotaci projektu (max. 1 A4)

reálný předpokládaný rozpočet intervence – do 50 000 Kč včetně návrhu a realizace

vizualizaci či skicu projektu

seznam použitých materiálů a užitých technologií

TERMÍNY

Uzávěrka přihlášek:
15. dubna 2018 

Vyhlášení vítězných projektů:
20. dubna 2018 

Realizace intervencí:
do 15. června 2018 

Deinstalace intervencí:
do 30. září 2018

kontakt

Jakub Hepp 

jakub@landscape-festival.cz
+ 420 739 454 190

Pořadatelé open callu a festivalu je Galerie Jaroslava Fragnera
a spolek Architectura, z.s.