LANDSCAPE FESTIVAL PRAHA 2018

OBJEVTE PRAŽSKOU DIVOČINU
21. 6. – 30. 9. 2018

Šestý ročník Landscape festivalu, který se dotýká městského veřejného prostoru a urbanizované krajiny v České republice, se po dvou letech opět vrací do Prahy.

Pro letošní ročník byly na základě rozpravy s odbornou veřejností vybrány pražské lokality, jejichž budoucnost je v současnosti předmětem diskuzí – ostrov Štvanice, Rohanský ostrov, vrch Vítkov a dolní Žižkov. V rámci budoucí revitalizace by se měly stát příkladem kvalitního rozvoje městské krajiny a veřejného prostoru v širším centru Prahy. Jedním z hlavních témat letošního ročníku je udržitelnost kvality životního prostředí ve vztahu k městské krajině a veřejnému prostoru českých měst a rovněž možnosti adaptace na změny klimatu.

Festival nemá centrální prostor; jeho hlavní ideou je vytvoření alternativní turistické trasy vůči přehřátému centru, vzájemné propojování „pražských divočin“ a představení potenciálů možných budoucích center společenských aktivit daných městských částí. Dále je také cílem hledání širších urbanistických vztahů i k dalším lokalitám.

Na mnoha místech této linie rozkvetly v dubnu narcisy vysázené v rámci podzimního workshopu, které jako předvoj rozsvítily trasu festivalu a upozornily tak na místa, kde se návštěvníci setkají s nejvýraznější aktivitou festivalu, kterou jsou site-specific instalace a architektonické intervence spojené s workshopy a happeningy. Ty reagují vždy na konkrétní místa a jejich problematiku. Cílem je snaha tyto lokality kultivovat, dotvářet a nabízet či nastiňovat nová řešení.

Cyklus odborných debat a přednášek se bude konat v září, v době politické kampaně před komunálními volbami, a mohl by se stát významnou platformou pro dialog mezi zastupiteli, odborníky a veřejností.

DOPROVODNÝ PROGRAM

  • 61

    instalací ve veřejném prostoru

  • 10

    výstav

  • 80

    umělců, uměleckých skupin a institucí

AUTOŘI

Petr Adámek  •  Atelier Matouš Jebavý ČZU  •  2021 architekti  •  Archwerk  •  Eugen Brikcius  •  Alžběta Brůhová + kol. IPR Praha •  Eliška Bělochová + Viera Moravčíková + Jitka Benešová + Ján Gajdoš  •  kolektiv autorů ČAKA/SZKT  •  Milena Dopitová  •  Lenka Dřevjaná  •  Iva Dvořáková + Ondřej Pokoj  •  Egoé  •  Ehl & Koumar architekti  •  Epos 257  •  Jakub Fišer  •  Roman Franta + Katarína Chalániová  •  Alice Frydrychová + Petra Kunovská + Marek Vrabec + Tereza Žižková  •  Kurt Gebauer + Žanda Gebauer  •  gojo collective  •  Anastasia Grigoryeva + Alžběta Čiperová + Markéta Musilová  •  Hannes Gröblacher + Carla Lo  •  Martin Gsandtner  •  H3T architekti  •  Hebron   •  Herrmann & Coufal + David Karásek + Viktor Šašinka •  Pavlína Hlavsová  •  Aleš Hnízdil  •  Pavel Karous  •  Lenka Klodová  •  Deana Kolenčíková  •  Jiří Kovanda  •  Jiří Kotal  •  František Kowolowski  •  Petr Lada  •  Matouš Lipus  •  naOkraji  •  OTTOTTO  •  Jan Paclt •  Prague Idiots  •  RKAW  •  Šárka Roučová  •  Jan Soumar  •  Čestmír Suška  •  Miloš Šejn  •  Johana Šimčíková + Jakub Med  •  Dagmar Šubrtová  •  Roman Švejda + Lukáš Gavlovský  •  Kai Teichert  •  Timo  •  Benedikt Tolar  •  Trevisan atelier +  •  Jiří Ullwer + Sabina Loudová  •  Tomáš Vaněk  •  Woven  •  Marie Zandálková  •  Zeb One • Juliána Dolíhalová + Petra Pchálková + Karolína Posová + Vilém Michna • Ladislav Plíhal

OSTROV ŠTVANICE

Významný pražský ostrov na své uchopení a oživení zašlé slávy teprve čeká. Dokud se tak nestane, je zde velký prostor pro alternativu, která tu již v mnohém bují. Centrem aktivit se stala vybydlená funkcionalistická kavárna od architekta Josefa Fuchse. Prezentace projektů ve zchátralé budově ukazuje možnosti, jak by se mohl tento divoký ostrov v budoucnosti stát novou zelenou oázou i s integrací sportovních zařízení.


ve spolupráci
Městská část Praha 7
IPR Praha
Vila Štvanice
Tygr v tísni
Mystic skatepark

ROHANSKÝ OSTROV A KARLÍNSKÉ ÚPATÍ VRCHU VÍTKOV

 

Nejen že je severní svah vrchu Vítkov pro obyvatele Karlína odstřihnut železničním tělesem, ale v místech s potenciální prostupností mu nyní hrozí i oddělení hradbou nových administrativních budov. Propojení dynamicky se rozvíjející karlínské postindustriální zóny s tímto ojedinělým ostrovem „divoké přírody” je nezbytné. Spícím se zdá být i projekt nové vlakové zastávky v blízkosti karlínského tunelu. Velmi neutěšenou lokalitou je též nástup na Vítkov od Florence a divočina biokoridoru Rohanského ostrova.


ve spolupráci
Městská část Praha 8
Přístav 18600
Karlín Group
Sekyra Group
Konsorcium Pro Karlín
Richard Sobotka

VRCH VÍTKOV

Významná a ojedinělá krajinářská dominanta v srdci Prahy na rozhraní tří městských částí (Praha 1, Praha 3, Praha 8) je místem, které čeká na strategickou integraci do veřejného života obyvatel i návštěvníků Prahy. Vítkov v současnosti město spíše rozděluje, než aby různé městské části propojoval. Citlivými dotyky a proměnami by mohl být transformován v krajinu umění či krajinu české státnosti.


ve spolupráci
Hlavní město Praha
Sportovní areál Vítkov

DOLNÍ ŽIŽKOV

Cyklostezka vedoucí pod vrchem Vítkov na původním tělese jednokolejné vítkovské železniční trati z konce 19. století s rekonstruovaným mostem a tunelem vedoucím skrz patu vrchu Vítkov je opravdovým unikátem. Automaticky se zde nabízí analogie s dnes již legendární konverzí newyorské nadzemní dráhy High Line. Jejím krajinářským kvalitám, užitnosti a hravosti se však rozhodně neblíží. Obzvláště úsek vedoucí po jižním úpatí vrchu Vítkov by mohl být mnohem přívětivějším a využívanějším místem a stát se dominantou dolního Žižkova.


ve spolupráci
Městská část Praha 3
Divadlo Ponec
Tanec Praha
Vojenský historický ústav
Správa železniční dopravní cesty

OFFICIÁLNÍ HASHTAG: #LFP2018

DĚKUJEME

Festival se koná za významné podpory hlavního města Prahy a ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy a městských částí Praha 3, Praha 7 a Praha 8.

 

POD ZÁŠTITOU

Jana Plamínková, radní hlavního města Prahy
Ministerstvo kultury
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo životního prostředí

Galerie Jaroslava Fragnera za podpory Ministerstva kultury, dalších partnerů a společností organizuje LANDSCAPE FESTIVAL od roku 2013. V letech 2014 až 2015 se uskutečnil v lokalitě Nákladového nádraží Žižkov. V  roce 2016 se uskutečnil v Opavě, v loňském roce se konal v Plzni a v letošním roce se vrací do Prahy.

PŘEDCHOZÍ ROČNÍKY