12. 8.

PROMÍTÁNÍ DOKUMENTU: ARTSCAPE NORWAY

Přesahy výtvarných aspektů do veřejného prostoru a krajiny v Norsku jako inspirace pro Českou Republiku. Projekt podpořený v rámci EHP, program CZ 06 – kulturní dědictví a současné umění. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

 

Prezentace ojedinělého přístupu využití současného výtvarného umění v rámci zpřístupnění výjimečných lokalit na území Norska
• citlivý dialog umění a krajiny
• kultura versus příroda, umělecké intervence do materie přírody
• architektura jako součást umění.. jako umělecký artefakt..nová estetická funkce
• architektonické prvky na pomezí architektury a umění s estetickou kvalitou
•putování za uměním a krajinou – jiný pohled na krajinu

 

Norské království dlouhodobě rozvíjí péči o svou kulturní krajinu a veřejný prostor prostřednictvím podpory a realizace unikátních výtvarných a architektonických počinů, které zkvalitňují život nejenom místním komunitám, ale také zahraničním návštěvníkům Norska. Např. Norské turistické trasy jsou projektem, který se stal fenoménem v současné světové architektuře, vizuálním umění a v přístupu k modernímu a udržitelnému pojetí kulturní krajiny a nabízených služeb. Jde o site specific instalace vytvořené pro konkrétní místo, které pracují s konkrétním geniem loci. Její součástí jsou i drobné architektury, které zpřístupňují norskou krajinu a mají nezanedbatelnou estetickou funkci v souznění s přírodní matérií dané lokality. NTR se staly multiplikátorem lokálních aktivit, kulturních služeb a celkové kulturní, ekologické a sociální udržitelnosti. Představují tak zcela unikátní tvůrčí linku:

 

„nové vztahy – nové situace – nový kontext – nový příběh“

 

režie dokumentu/ JAN STREJCOVSKÝ
scénář/ DAN MERTA
kamera/ FILIP MAREK
dramaturgie/ KRISTÝNA STREJCOVSKÁ, MICHAL BÖHM
produkce/ GALERIE JAROSLAVA FRAGNERA

 

V rámci festivalu ŽIVÁ ULICE. 

13. 8.

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ I.

Procházka po zaniklých veřejných prostorech v rámci centra města Plzně

Procházka nás provede starým historickým centrem města a částí jeho širšího okolí a nabídne účastníkům pohled na to, jak moderní architektura vstupovala do tradičního historického prostředí i jak pomáhala utvářet charakter nových prostor.

ZDARMA

14.–19. 8.

FESTIVAL ŽIVÁ ULICE

KDE: ulice Bedřicha Smetany

 

TANEČNÍ ULICE – TANČÍRNY ZA DOPROVODU FESTIVALU ŽIVÁ ULICE

V rámci tradiční multižánrové akce Živá ulice bude v rámci projektu Landscape festival Plzeň 2017 uspořádán cyklus tančíren pod širým nebem – Taneční ulice. Za doprovodu živé hudby bude tak uspořádaná série tanečních workshopů, která bude přímo v ulici historického centra experimentovat s atmosférou a životem v pěší ulici – tolik oblíbené Smetanky. Taneční mistři z plzeňského uskupení Afresh Dance Community se tak budou snažit doslova roztančit ulici…

17. 8.

DEBATA: PĚŠÍ ZÓNY

KDY: 19:00
KDE: ulice Bedřicha Smetany

 

O současném využití plzeňských pěších zón a jejich skrytých potenciálech, které byly prověřeny i v rámci příprav Landscape festivalu, o urbanistické koncepci historického centra do budoucna a o mnohém jiném budou diskutovat hosté debatního večera na téma Pěší zóny.

Večerem bude provázet plzeňský architekt Petr Klíma. Jeho hosty budou jak zástupci veřejné správy (Útvar koncepce a rozvoje města, odbor památkové péče, Magistrát města Plzně), tak i architekti a provozovatelé nebytových prostor v pěších zónách.

VANDALISMUS

Po opakovaném poškozování instalace Moving forest na náměstí Republiky a řádění okrašlovačů a pytláků v Oboře na Borských polích se nyní projevily devastační choutky plzeňských vandalů i na nové instalaci Parallel path portugalské architekty Teresy Otto. Kéž by z ní zbyla alespoň příslovečná kůlnička na dříví.