aktuálně


 

VÝSTAVY

 

15/8 — 15/9 výstava prodloužena 
28/5 – 30/6
Galerie Gottfrei (vernisáž 28/5)
MÍSTO PRO SOCHU

Městský reklamní sloup jako výzva k uměleckému zásahu. Nápad pracuje s reklamním sloupem, jako výchozím bodem pro uměleckou intervenci, kde figurují jeho prostorová konstelace na exponovaném místě před historickým obchodním domem Breda & Weinstein a předpoklad, že sloup sloužící inzerci a reklamě by mohl být přeměněn na sokl.

ARTSCAPE NORWAY

Představí umělecká díla a drobnou architekturu, které se staly součástí norské krajiny a veřejného prostoru. Kontinuální péče Norského království o kulturní krajinu a veřejný prostor prostřednictvím unikátních výtvarných a architektonických počinů je specifikem, který zkvalitňuje život místním komunitám a fascinuje zahraniční návštěvníky.

Fotografie z vernisáže 28/5/2016  a více INFO.

uvodka na akce_velka


červen — září
opavské billboardy
TICHÁ MÍSTA

Skrytá zátiší, výtvarné detaily, místa, kterých si ve spěchu dní nevšímáme, ale které výrazně a poeticky modelují vizuální podobu města. Fotografie opavských absolventů ITF Jiřího Štenceka a Jana Langera.


27/8 — 30/9
Vodárenská věž na Východním nádraží
26/8 vernisáž spolu s akcí Fotojatka
INDUSTRIÁLNÍ TOPOGRAFIE – ARCHITEKTURA KONVERZÍ ČR 2005–2015

Výstava úspěšných proměn industriálních objektů pro nové, která byla připravena ve spolupráci s Výzkumným centrem průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze, vedeného Benjaminem Fragnerem.

VCPD-GJF_vizual_1200


20/9 — 30/10
galerie a ulice města Opavy (vernisáž 20.9.)
HRANIČNÍ

Mezinárodní skupinová výstava reflektující hranice jako geografické, fyzické a mentální vztahy či existence, které mohou být konkretizovány jako napětí mezi uvnitř a venku, jako území mezi městem a venkovem, jako hranice mezi krásou a ošklivostí nebo jako předěl mezi životem a smrtí. Hranice může spojovat, vymezovat, nebo rozdělovat. Může být volbou, limitem i poslední možností.