doprovodny program

divadlo • tanec • performance • poezie • historie • hudba • komentované prohlídky

MŮŽETE SE JEŠTĚ TĚŠIT

ANTICKÁ ŠTVANICE

Slavnost antického divadla


HRR NA NĚ

Rekonstrukce historické bitvy


DNY ŽIŽKOVSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

Historické osmičky na Žižkově

KONFERENCE • DEBATY • WORKSHOPY

Večery +, o urbanismu a životě
Pořádá Gogolák + Grasse a Přístav 18600

 

Adaptace na klimatické změny v rámci zeleného generelu hlavního města Prahy

 

Mobilita hlavního města Prahy – dopravní infrastruktura

 

Urbánní struktury revitalizovaných industriálních území v hlavním městě Praze a v ČR

 

Zelené střechy jako součást sídelní zeleně
Pořádá Svaz zakládání a údržby zeleně.

 

Mobiliář pro město v roce 2020