Idea Landscape festivalu

Krajinářské architektuře není v České republice zatím věnován tak velký prostor, jaký by si zasloužila. Projekt Landscape festival by měl být osvětou i mezioborovým dialogem nejen českých, ale také mezinárodních odborníků. V České republice a především v Praze byla v posledních letech nastartována debata o tom, jak dlouhodobě kultivovat veřejný prostor za účasti architektů, umělců, veřejného sektoru i politického establishmentu. Tento dialog jsme rozšířili i o „zelený“ či krajinářský segment. Základní ideou je zvýšení povědomí o české architektonické a urbanistické obci a o rozsahu a smyslu oboru krajinářské architektury ve vztahu k současné architektuře a k veřejnému prostoru.

Jednotlivé ročníky festivalu prezentují vzorové příklady především evropské krajinářské architektury, které by v budoucnosti mohly být realizovány také v ČR. V Praze i v celé ČR se nacházejí místa, která mají velký potenciál, a v rámci tohoto festivalu bychom na ně rádi upozornili a iniciovali jejich transformaci.

Důležitou rovinou je prezentace činnosti významných českých neziskových organizací, které mají velký podíl na osvětě v rámci využití veřejného prostoru či krajiny. Kurátoři vyzvali přední české landartisty a krajinářské architekty i zahraniční tvůrce, aby připravili site specific instalace reagující na konkrétní místa. Návštěvníci festivalu budou mít také možnost se seznámit se studentskými projekty.

Ročníky

Landscape Festival se v letech 2014 a 2015 konal na Nákladovém nádraží Žižkov v Praze, v roce 2016 v Opavě a v roce 2018 v Plzni. Ročník 2018 je plánován opět v Praze v lokalitách Vítkov, Rohanský ostrov a Štvanice.

Organizátor

Galerie Jaroslava Fragnera, provozovaná spolkem ARCHITECTURA, je jedinou českou architektonickou platformou, která se systematicky zabývá prezentací lokální i mezinárodní moderní a současné architektury již od šedesátých let. Od roku 2008 se zaměřujeme i na udržitelnou a ekologickou architekturu a od roku 2013 i na krajinářskou architekturu a veřejný prostor. V rámci dlouhodobých mezinárodních projektů spolupracujeme se zahraničními organizacemi a vysokoškolskými institucemi v celé ČR. Již od roku 2014 pořádáme Landscape festival.