Štvanice – FUCHSOVA KAVÁRNA

Ve dnech 8.–12. 8. bude UZAVŘENA Galerie Fuchsova kavárna z důvodů konání akce Prague Pride vs. Komiks.

Děkujeme za pochopení.

21. 6. – 20. 9.

ADRESA:
Ostrov Štvanice 1125, Praha 7

OTEVÍRACÍ DOBA:
středa–neděle
12:00–19:00

 


RKAW – NÁVRH ŘEŠENÍ VYUŽITÍ A ROZVOJE ÚZEMÍ OSTROVA ŠTVANICE V PRAZE

Prezentace vítězného návrhu architektonické soutěže na obnovu ostrova z roku 2013.


IPR PRAHA – VÝSLEDKY ARCHITEKTONICKO-KONSTRUKČNÍ SOUTĚŽE NA LÁVKU HOLEŠOVICE–KARLÍN

Nová lávka pro pěší a cyklisty podpoří celoměstsky významné spojení mezi městskými částmi Holešovice a Karlín a zároveň poskytne komfortní a jednoduchý přístup na ostrov Štvanice.


ZAHRADNÍ ÚPRAVY KOUPALIŠŤ V PROMĚNÁCH ČASU 

Výstavní projekt cílí na zahradně-architektonické úpravy v kontextu vývoje veřejných a rodinných koupališť. Prostřednictvím četných dobových návrhů a fotografií se zaměřuje na vrcholné období rozvoje tohoto fenoménu: na 20. století.


MÍSTO UMĚNÍ

Výstava se primárně zaměřuje na aktivity a realizace umělců, kteří studovali v ateliéru profesora Kurta Gebauera na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Kurt Gebauer ve své tvorbě i jako pedagog kladl důraz na práci s prostorem, ať už se jednalo o město, krajinu, nebo galerii. 


TEUFELSSEE   

Panorama „Ďáblovo jezero“ zachycuje dění v okolí berlínského lesního jezera, které je oblíbenou destinací milovníků koupání. Pozorovateli se díky němu naskýtá výhled z vody po zaplněných březích.

Štvanice – MYSTIC SKATEPARK

29. 6. – 30. 9

29. 6. – 1. 7.
Výstavu lze prohlédnout v rámci akce MYSTIC SK8 CUP.
www.mysticsk8cup.cz

2. 7. – 30. 9.
Výstava je volně přístupná.

 


LANDSKATE  

Výstava se zabývá vztahem a interakcemi skateboardingu a městského veřejného prostoru. Prostřednictvím prezentace českých a zahraničních příkladů představí nejen typologii prvků a prostranství, ale také například současný stav v české metropoli, problematiku zapojení skateboardingu do strategického plánování měst i sociální aspekty s tím spojené.

Štvanice – BŘEH VÝCHODNÍHO CÍPU

21. 6. – 30. 9.

Open air výstava


IPR PRAHA – KRAJINA ŘEKY

Řeka nekončí břehem. Její příběh se propisuje do všech vrstev města i krajiny. IPR Praha připravil výstavu o říční krajině a jejím významu. Instalace u břehů Štvanice je proměnlivá jako řeka sama.

KARLÍNSKÉ NÁMĚSTÍ

26. 6. – 30. 9.

Open air výstava


VEŘEJNÝ PROSTOR CZ – KRAJINA MĚSTA

Výstava představuje vývoj městských veřejných prostorů v České republice po roce 1989. Více než 60 renovovaných nebo nově utvářených náměstí, ulic, parků, ale i uměleckých děl a aktivit ve veřejném prostoru je interpretováno z hlediska jejich fyzické formy, sociálního obsahu i kulturního významu.

CAFÉ VÍTKOV

26. 6. – 30. 9.

ADRESA:
U Památníku 1900/1900, Praha 3

OTEVÍRACÍ DOBA:
středa–neděle
10:00–18:00

 


VÍTKOV – VIZE

Představení plánované podoby centrální části vrchu Vítkov podle týmu krajinářského architekta Zdeňka Sendlera.

HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ

21. 6. – 30. 9.

Open air výstava


ASANACE ŽIŽKOVA V 70. A 80. LETECH 20. STOLETÍ  

Asanace Žižkova byla v plánu už v 60. letech minulého století. Žižkov měl od základu změnit svou tvář. Žádné staré domy, stadion Viktorky nebo radnice. Samé paneláky a uprostřed magistrála.