KVĚTEN–ZÁŘÍ

PŘEDNÁŠKY, KONFERENCE, DEBATY

PŘEDNÁŠKA: NL Architects ve veřejném prostoru

Kamiele Klaasse

Kamiel Klaasse
Adam Gebrian

19. 5. od 16:00

Magistrát města Plzně, náměstí Republiky 1

Může být humor součástí architektonických konceptů?
Na tuto otázku odpoví lídr nizozemského studia NL Architects Kamiel Klaasse. Jejich projekty pro veřejný prostor jsou plné hravosti, neotřelých nápadů a především inspirací pro investory z veřejné správy po celém světě.

Čerstvý vítěz nejprestižnější evropské ceny Mies van der Rohe Award 2017.

Přednášku uvádí Adam Gebrian

VSTUP ZDARMA


» NL Architects

NL Architects je amsterdamská architektonická kancelář, kterou společně založili Pieter Bannenberg, Walter van Dijk a Kamiel Klaasse. Oficiálně otevřeli architektonickou praxi až v lednu 1997, ale společně pracují již od počátku devadesátých let. Všichni tři absolvovali Technickou univerzitu v Delftu.

NL Architects na sebe poprvé upozornili v roce 1994 úspěchem ve studentské soutěži Archiprix s projektem Carstadt, který inovativním způsobem kombinoval obchodní dům a garáže v historickém jádru Amsterdamu. Od té doby se etablovali jako jedna z nejzajímavějších architektonických kanceláří, zdařile kombinující promyšlenost konceptů s humorem.

Právě humor je jednou z velkých deviz architektonického výzkumu tohoto předního evropského studia. Humor se v architektuře moc nenosí, ale právě NL Architects se dívají na současnou architekturu a urbanismus úplně jiným prismatem.
DEBATA: Krajina ve městě

moderuje Petr Klíma

Petr Klíma

31. 5. od 19:00

Městská plovárna

Typické téma Landscape festivalu bude otevřeno v rámci debatního večera za účasti architektů, krajinářů, ale i zástupců z veřejné správy. Diskutovat se bude o kontinuitě projektů pro Plzeň z předchozích let, o městské krajině z hlediska rekreačního využití, ale i o krajině industriální, která je pro Plzeň tolik typická.

Večerem bude provázet plzeňský rodák, fanoušek a teoretik architektury Petr Klíma.


PŘEDNÁŠKA: PUBLIC SPACE

David Bravo /ES/, Theressa Otto /PT/ z Centra současné kultury v Barceloně

21. 6. od 19:30

DEPO2015

Promítání dokumentu: ARTSCAPE NORWAY

12. 8. od 21:30

Proluka, městské sady

V rámci festivalu ŽIVÁ ULICE.

Přesahy výtvarných aspektů do veřejného prostoru a krajiny v Norsku jako inspirace pro Českou Republiku. Projekt podpořený v rámci EHP, program CZ 06 – kulturní dědictví a současné umění. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Prezentace ojedinělého přístupu využití současného výtvarného umění v rámci zpřístupnění výjimečných lokalit na území Norska
• citlivý dialog umění a krajiny
• kultura versus příroda, umělecké intervence do materie přírody
• architektura jako součást umění.. jako umělecký artefakt..nová estetická funkce
• architektonické prvky na pomezí architektury a umění s estetickou kvalitou
•putování za uměním a krajinou – jiný pohled na krajinu

Norské království dlouhodobě rozvíjí péči o svou kulturní krajinu a veřejný prostor prostřednictvím podpory a realizace unikátních výtvarných a architektonických počinů, které zkvalitňují život nejenom místním komunitám, ale také zahraničním návštěvníkům Norska. Např. Norské turistické trasy jsou projektem, který se stal fenoménem v současné světové architektuře, vizuálním umění a v přístupu k modernímu a udržitelnému pojetí kulturní krajiny a nabízených služeb. Jde o site specific instalace vytvořené pro konkrétní místo, které pracují s konkrétním geniem loci. Její součástí jsou i drobné architektury, které zpřístupňují norskou krajinu a mají nezanedbatelnou estetickou funkci v souznění s přírodní matérií dané lokality. NTR se staly multiplikátorem lokálních aktivit, kulturních služeb a celkové kulturní, ekologické a sociální udržitelnosti. Představují tak zcela unikátní tvůrčí linku:

„nové vztahy – nové situace – nový kontext – nový příběh“

režie dokumentu/ JAN STREJCOVSKÝ scénář/ DAN MERTA kamera/ FILIP MAREK dramaturgie/ KRISTÝNA STREJCOVSKÁ, MICHAL BÖHM produkce/ GALERIE JAROSLAVA FRAGNERA

DEBATA: Pěší zóny

moderuje Petr Klíma

Petr Klíma

17. 8. od 19:00

ulice Bedřicha Smetany

O současném využití plzeňských pěších zón a jejich skrytých potenciálech, které byly prověřeny i v rámci příprav Landscape festivalu, o urbanistické koncepci historického centra do budoucna a o mnohém jiném budou diskutovat hosté debatního večera na téma Pěší zóny.

Večerem bude provázet plzeňský architekt Petr Klíma. Jeho hosty budou jak zástupci veřejné správy (Útvar koncepce a rozvoje města, odbor památkové péče, Magistrát města Plzně), tak i architekti a provozovatelé nebytových prostor v pěších zónách.

DEBATA: Nový veřejný prostor

moderuje Petr Klíma

Petr Klíma

7. 9. od 19:00

DEPO2015

Nový veřejný prostor – a co dál? To je hlavní motiv závěrečného diskuzního večera, kterým bude tradičně provázet architekt Petr Klíma. Necelých třicet let po revoluci se objevuje chuť a potřeba investice do veřejného prostoru. Nejasné jsou však otázky následné péče… O uměleckých dílech umístěných do veřejného prostoru a o správě nově vzniklých veřejných a poloveřejných prostor budou diskutovat zástupci z řad developerů, galeristů, krajinářů, ale i státní správy.

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE: ARTSCAPE / ISLAND, NORSKO, ČESKÁ REPUBLIKA

krajina – veřejný prostor – architektura – umění

11. 9.

areál Plzeňského Prazdroje

Umělecké a architektonické intervence do krajiny a veřejného prostoru na Islandu, Norsku a v České republice. Určeno pro profesionály a studenty z oboru: architektura, urbanismus, krajinářská architektura a pro širokou veřejnost se zájmem o stěžejní témata Landscape festivalu.

Doprovodný program konference:
• komentovaná procházka areálem pivovaru (pořádá spolek Pěstuj prostor)

Registrace na konferenci:
hana@landscape-festival.cz

VSTUP ZDARMA

KONFERENCE: Zelené střechy

pořádá Svaz zakládání a údržby zeleně

14. 9.

DEPO2015

ZELENÉ STŘECHY JAKO SOUČÁST ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ NA ZMĚNU KLIMATU

Cílem konference je ukázat předpoklady a nástroje podpory zelených střech ověřené v jiných evropských zemích a městech, které by mohly být použity i v České republice.

Konference je součástí projektu „Zelené střechy jako součást adaptačních opatření na změnu klimatu“ podporovaného Ministerstvem životního prostředí.


TÉMATA KONFERENCE

1) Způsoby systémové podpory výstavby zelených střech Hlavním tématem budou informace o nástrojích a způsobech sloužících k systémové podpoře výstavby zelených střech ověřené v jiných evropských zemích a městech, které by mohly být použity i v České republice
2) Funkce zelených střech Konkrétní vědecky prokázané funkce zelených střech, které dokládají oprávněnost využití zelených střech jako adaptačních opatření pro změnu klimatu.
3) Příklady úspěšně realizovaných objektů se zelenými střechami v ČR
4) Vyhlášení výsledků soutěže Zelená střecha roku 2017

» Zelené střechy

14. 6. – 20. 9.
VÝSTAVA ZELENÁ STŘECHA ROKU
Výstava je součástí expozice Povrchní zahrady, která návštěvníkům přiblíží problematiku ozelenění střech a fasád budov s důrazem nejen na design a technologie ale také udržitelnost a životní prostředí.
DEPO2015 – venkovní kontejnery

Pecha Kucha Night Plzeň vol. 22

22. 9. od 20:20

lokalita se tají

Projekt PechaKucha [pečakuča:] vymysleli a uvedli v život v roce 2003 v Tokiu architekti Astrid Klein a Mark Dytham, zakladatelé architektonického studia Klein Dytham Architecture.

Jejich záměrem bylo vytvořit prostor pro setkávání architektů, designérů, grafiků, výtvarných umělců, teoretiků, divadelníků, filmařů a muzikantů na jednom místě v jednom čase v tomto oborovém mixu. Prostor pro mluvení o tom, co je nového, co kdo chystá či již realizoval, o čem přemýšlí, o čem sní...

Protože měli zkušenost jen s architektonickými přednáškami, které velmi často trvají hodiny, hledali, jak zbytečné rozvleklosti zabránit. A řešení dostalo jméno PechaKucha – japonský výraz pro zvuk konverzace: každý mluvčí si připraví pro svůj výstup 20 obrázků a každý z nich může komentovat na ploše 20 vteřin; 6 minut a 40 vteřin ho tak dělí od nástupu jeho následovníka.

» Pecha Kucha Night Plzeň